[][src]Type Definition sequoia_openpgp::cert::amalgamation::ValidUserAttributeAmalgamationIter

type ValidUserAttributeAmalgamationIter<'a> = ValidComponentAmalgamationIter<'a, UserAttribute>;

An iterator over ValidUserAttributeAmalgamtions.

This is just a specialized version of ValidComponentAmalgamationIter.